Levicová (Ale Brider)

1. Spojme síly všichni bratři
Pějme písně jež se patří
Všichni bratři spojme síly
Dospějeme k svému cíli

3. Spojme síly všechny sestry
Dopřejme si život pestrý
Spojme síly všichni hoši
Dobroši i naši zloši

2. A že náš cíl není malý
Dávno jsme si přisahali
Od Šumavy až po Tatry
Svobodu pro všechny bratry
Překlad písničky z první desky Klezmatics. Za pozornost stojí přesné znění posledních dvou veršů třetí sloky původního textu, jejichž autory jsou sami Klezmatics: Un mir zaynen ale freylekh / Jonanson un Dove Hameylekh - Všichni jsme veselí / Jonatán a Král David, přičemž je v bookletu výslovně uvedeno, že freylekh zde neznamená veselý, ale homosexuální (gay). I proto na koncertech říkáme, že tento text v žádném případě nevyjadřuje naše politické přesvědčení.