Nové složení
Jimramov 25. 8. 2001

Bez Antonína, zato se Štefanem